Asbest

Asbest komt van het Griekse woord ‘asbestos’ dat onverwoestbaar betekent. Het is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. 

Wat is asbest?

Asbest werd in Nederland het meeste gebruikt in de bouw, vanwege een aantal eigenschappen: sterk materiaal, slijtvast, bestand tegen basen en hoge temperaturen. Tot slot was het goedkoop.

Asbest kan worden onderscheiden in twee hoofdgroepen als gekeken wordt naar de samenstelling, structuur en vorm:

Serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel wit asbest)

Amfiboolachtige, waaronder amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), anthophylliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) en actinoliet (groen asbest).

Chrysotiel (ofwel wit asbest) is het meest gebruikte asbestsoort. Daarnaast is er een belangrijk verschil in de asbesttoepassingen. Deze kunnen namelijk hechtgebonden of losgebonden zijn.

Hechtgebonden

Asbestmaterialen waarin de vezels stevig in een materiaal zijn verwerkt worden ‘hechtgebonden’ genoemd. Als het materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen er nauwelijks vezels vrij. Voorbeelden van hechtgebonden asbest zijn golfplaten, asbestcement en vlakke platen die in goede staat verkeren.

Niet-hechtgebonden

‘Niet-hechtgebonden’ zijn asbesthoudende materialen waarin weinig vezels in een materiaal zijn verwerkt. Voorbeelden hiervan zijn spuitasbest en brandwerend board. De vezels kunnen hier dan gemakkelijk vrijkomen.

Spuitasbest is zeer losgebonden asbesthoudend materiaal, dat voor 1978 regelmatig is gebruikt als isolatiemateriaal en als brandwerende laag op staalconstructies, meestal in grote gebouwen. Omdat uit spuitasbest zeer gemakkelijk vezels kunnen vrijkomen, moet het materiaal worden verwijderd of volledig worden afgeschermd.

Heeft u een vraag over asbest? Neem contact op met één van onze experts.

Waar zit voornamelijk asbest?

Asbest werd in Nederland het meeste gebruikt in de bouw. Ook is het gebruikt in installaties en schepen. In de periode 1955-1978 zijn asbest en asbesthoudende producten op grote schaal verwerkt en geproduceerd en toegepast. Sinds 1993 mag er geen asbest meer worden gebruikt. Om deze reden worden bouwwerken na 1993 gezien als asbestvrij. 

Plekken waar voornamelijk asbest plaatsvindt, zijn:

 • Golfplaten 
 • Brandwerende materialen
 • Gevels
 • Dakbeschot
 • Schoorsteen
 • Rondom CV-ketels
 • Plafonds
 • Leidingen
 • Rioleringen
 • Isolatiemateriaal
 • Vinyl vloeren

Wanneer mag ik asbest verwijderen?

In Nederland is er een strenge toezicht op asbestverwijdering. Het proces wordt vanaf de start bijgehouden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Hierin wordt het van inventarisatie tot en met stort door verschillende ketenpartijen geregistreerd. Deze ketenpartijen zijn verplicht om hun werkzaamheden in het LAVS te registreren.

Het verwijderen van asbest bestaat uit drie stappen

Asbestinventarisatie

Asbestverwijdering

Eindcontrole

DVTadvies

DVTadvies is hét integrale advies- en inspectiebureau op het gebied van Duurzaamheid, Veiligheid en Technisch advies (DVT). Wij leveren o.a. expertise op het gebied van asbest en asbestinventarisaties (voorheen als 'Contraa'), en daarnaast op een zeer breed scala aan gebieden. Meer over de diensten van onze dynamische organisatie vindt u hier: www.dvtadvies.nl.