Asbestinventarisatie

Gaat u verbouwen, renoveren of slopen dan moet er bij meer dan 10m3 sloopafval een sloopmelding worden gedaan bij de gemeente. Als het pand gebouwd is vóór 1994 dan moet er ook een asbestinventarisatierapport worden bijgevoegd.

Wat houdt een asbestinventarisatie in?

Bij een asbestinventarisatie komt een deskundig inventariseerder (DIA) langs om een visuele inspectie uit te voeren. Hierbij zullen foto’s worden genomen en zal van asbestverdacht materiaal een monster worden genomen. Na deze visuele inspectie zullen op basis van de bevindingen een asbestinventarisatierapport worden opgesteld. Tijdens de visuele inspectie mag er geen asbest worden verwijderd.

Wanneer voert u een asbestinventarisatie uit?

Er wordt een asbestinventarisatie uitgevoerd als u gaat verbouwen, renoveren of gaat slopen aan een pand vóór 1994 en er meer dan 10m3 afval vrijkomt. Hiervoor moet u bij de gemeente ook een sloopmelding indienen. Zij eisen dat er eerst een asbestinventarisatierappport wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf. In dit rapport staat beschreven waar mogelijk asbest zit.

DVTadvies

DVTadvies is hét integrale advies- en inspectiebureau op het gebied van Duurzaamheid, Veiligheid en Technisch advies (DVT). Wij leveren o.a. expertise op het gebied van asbest en asbestinventarisaties (voorheen als 'Contraa'), en daarnaast op een zeer breed scala aan gebieden. Meer over de diensten van onze dynamische organisatie vindt u hier: www.dvtadvies.nl.