Asbest verwijderen

In bepaalde gevallen mogen particulieren kleine oppervlakten asbest zelf verwijderen. Dit is opgenomen in het Bouwbesluit. Deze vrijstelling geldt op plaatmateriaal, omdat deze het vaakst voorkomt

Als particulier mag je het verwijderen als:

Een particulier mag geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende asbestplaten met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel zelf verwijderen;

Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking met een maximum van 35m2 per kadastraat perceel;

Asbestplaten moeten met schroeven vastzitten aan de draagconstructie;

Er moet sprake zijn van een particuliere woonfunctie.

Wanneer je als particulier niet aan deze voorwaarden voldoet, moet er een gecertificeerd bedrijf komen.

Asbestbevattend materiaal dat u zelf verwijderd heeft kunt u inleveren bij de gemeentewerf. Hierbij moet u wel voldoen aan de acceptatievoorwaarden die uw gemeente heeft.

Het verwijderen van asbest bestaat uit drie stappen

Asbestinventarisatie

Asbestverwijdering

Eindcontrole

Contraa zusterbedrijf van DVTadvies

Contraa BV is sinds 1 juli 2018 zusteronderneming van DVTadvies BV. Dit heeft grote voordelen voor u als klant. Wij kunnen u op een breder gebied ontzorgen en adviseren. DVTadvies is hét integrale advies- en inspectiebureau op het gebied van Duurzaamheid, Veiligheid en Technisch advies (DVT). Door als zusteronderneming te werken, kunnen wij onze dienstverlening nog verder optimaliseren. Meer over de diensten van deze dynamische organisatie vindt u hier: www.dvtadvies.nl.