Asbest verwijderen

In bepaalde gevallen mogen particulieren kleine oppervlakten asbest zelf verwijderen. Dit is opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Deze vrijstelling geldt op plaatmateriaal, omdat deze het vaakst voorkomt

Wanneer mag je als particulier asbest verwijderen?

Een particulier mag geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende asbestplaten met een maximum van 35 m2 per kadastraal perceel zelf verwijderen.

Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking met een maximum van 35 m2 per kadastraat perceel.

Asbestplaten moeten met schroeven vastzitten aan de draagconstructie.

Er moet sprake zijn van een particuliere woonfunctie.

Wanneer je als particulier niet aan deze voorwaarden voldoet, moet er een gecertificeerd bedrijf komen.

Asbestbevattend materiaal dat u zelf verwijderd heeft, kunt u inleveren bij de gemeentewerf. Hierbij moet u wel voldoen aan de acceptatievoorwaarden die uw gemeente heeft.

Het verwijderen van asbest bestaat uit drie stappen

Asbestinventarisatie

Asbestverwijdering

Eindcontrole

DVTadvies

DVTadvies is hét integrale advies- en inspectiebureau op het gebied van Duurzaamheid, Veiligheid en Technisch advies (DVT). Wij leveren o.a. expertise op het gebied van asbest en asbestinventarisaties (voorheen als 'Contraa'), en daarnaast op een zeer breed scala aan gebieden. Meer over de diensten van onze dynamische organisatie vindt u hier: www.dvtadvies.nl.