Asbestbeheersplan


In een asbestbeheersplan wordt onder andere beschreven hoe een gebouw tot aan het moment van asbestsanering en/of sloop, op een veilige manier kan worden gebruikt.

Asbestbeheersplan

Als u een asbestinventarisatie heeft laten uitvoeren, kan het zijn dat er asbest gevonden is. In sommige gevallen is een directe asbestsanering niet noodzakelijk. Als gebouweigenaar bent u wel verantwoordelijk om te waarborgen dat er geen risicovolle situaties ontstaan met betrekking tot asbesthoudende materialen.
Deze waarborging wordt vastgelegd in een beheersplan conform NEN 2991.

In een asbestbeheersplan wordt onder andere beschreven hoe een gebouw tot aan het moment van asbestsanering en/of sloop, op een veilige manier kan worden gebruikt.

Asbestbeleid

Uit het asbestbeheersplan kunnen werkinstructies per gebouwdeel of ruimte worden opgesteld. Deze werkinstructies kunnen bijdragen aan u asbestbeleid in uw pand(en).

Wat kunt u van ons verwachten?
De ervaren inspecteurs van DVTadvies maken voor u een plan op, waarin is aangegeven hoe eventuele bewoners, medewerkers of derden het pand op een veilige manier kunnen blijven gebruiken. In sommige gevallen moet het asbest duurzaam worden afgeschermd. In het asbestbeheersplan vermelden wij gebruiksbeperkende maatregelen, bijv. dat er niet geboord of gezaagd mag worden rondom de plek waar het asbest is geconstateerd. In geval van een calamiteit wordt helder omschreven welke stappen doorlopen moeten worden om de omgeving weer veilig te stellen.

Nadat wij het asbestbeheersplan hebben opgesteld, zullen wij periodiek controleren wat de staat is van het asbesthoudend materiaal.

Wilt u weten waar u aan toe bent bij uw pand?

Als gebouweigenaar of –beheerder zorgt u met een asbestbeheersplan voor een veilige leef- en/of werkomgeving. U kunt tevens beter inschatten met welke toekomstige investeringen u te maken zult krijgen.

Heeft u interesse in deze dienst of wilt u in gesprek met ons? Neem contact met ons op, zodat we kunnen bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

DVTadvies

DVTadvies is hét integrale advies- en inspectiebureau op het gebied van Duurzaamheid, Veiligheid en Technisch advies (DVT). Wij leveren o.a. expertise op het gebied van asbest en asbestinventarisaties (voorheen als 'Contraa'), en daarnaast op een zeer breed scala aan gebieden. Meer over de diensten van onze dynamische organisatie vindt u hier: www.dvtadvies.nl.