Projectmanagement en directievoering


Onze afdeling projectmanagement is dagelijks bezig met het voorbereiden, aanbesteden en begeleiden van asbest- en sloopprojecten.

Ontzorgen van de opdrachtgever

Projecten variëren in complexiteit en hebben vaak raakvlakken met andere expertises, zoals brandveiligheid. Contraa is in staat om als middelpunt te fungeren en u als opdrachtgever te ontzorgen. Onze dienstverlening strekt zich uit van alleen projectbegeleiding tot verzorgen van het gehele traject van asbestinventarisatie tot het (bouwkundig) herstel of sloop na asbestsanering.

Met Contraa heeft u één aanspreekpunt, een partij die alles voor u regelt. Daarnaast kunnen wij u op ieder willekeurig moment voorzien van actuele informatie aangaande uw project.

Projectmanagement-onderdelen

Onze projectmanagementdiensten bestaan onder andere uit:

  • Opstellen van een plan van aanpak of programma van eisen.
  • Aanvragen van de benodigde (omgevings)vergunningen en ontheffingen.
  • Het opstellen van bestekken en aanwijzing aan aannemers.
  • Het verzorgen van een nota van inlichtingen, aanwijzing en gunningsadvies als onderdeel van de aanbesteding.
  • Opstellen van planningen en maken van afspraken met bewoners/gebruikers.
  • Projectbegeleiding en directievoering op locatie (partieel of op contractbasis).
  • Inspectiewerkzaamheden.
  • Auditen van projectlocaties (sloop- en asbestsaneringswerkzaamheden).
  • Algemeen veiligheidstoezicht.

Kostenraming van een asbestsanering

Als u een asbestinventarisatie heeft laten uitvoeren kan hieruit blijken dat u de asbest moet saneren. In dit geval is het fijn voor u om te weten welke saneringskosten hierbij komen kijken.

Wat kunt u van ons verwachten?

In het verlengde op de asbestinventarisatie kunnen wij voor u een kostenraming voor asbestsanering opmaken. Contraa is dagelijks betrokken bij asbestonderzoeken en –saneringen. Wij kennen daarom ook de actuele prijsvoering van verschillende asbestsaneringsbedrijven. Vanuit deze kennis kunnen wij voor u een gedegen en onderbouwde kostenraming op maken.

Wilt u weten waar u aan toe bent?

Als u bij Contraa een kostenraming voor asbestsanering laat opmaken, weet u direct wat uw mogelijkheden zijn vanuit ons onafhankelijke rapport. Tevens kunnen wij ook aanvullend advies- en projectmanagement bieden en zijn wij altijd bereid eventuele vragen te beantwoorden.

Heeft u interesse in deze dienst of wilt u in gesprek met ons? Neem contact met ons op, zodat we kunnen bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Contraa zusterbedrijf van DVTadvies

Contraa BV is sinds 1 juli 2018 zusteronderneming van DVTadvies BV. Dit heeft grote voordelen voor u als klant. Wij kunnen u op een breder gebied ontzorgen en adviseren. DVTadvies is hét integrale advies- en inspectiebureau op het gebied van Duurzaamheid, Veiligheid en Technisch advies (DVT). Door als zusteronderneming te werken, kunnen wij onze dienstverlening nog verder optimaliseren. Meer over de diensten van deze dynamische organisatie vindt u hier: www.dvtadvies.nl.

Asbestsanering


Onze afdeling projectmanagement is dagelijks bezig met het voorbereiden, aanbesteden en begeleiden van asbest- en sloopprojecten.

Contraa zusterbedrijf van DVTadvies

Contraa BV is sinds 1 juli 2018 zusteronderneming van DVTadvies BV. Dit heeft grote voordelen voor u als klant. Wij kunnen u op een breder gebied ontzorgen en adviseren. DVTadvies is hét integrale advies- en inspectiebureau op het gebied van Duurzaamheid, Veiligheid en Technisch advies (DVT). Door als zusteronderneming te werken, kunnen wij onze dienstverlening nog verder optimaliseren. Meer over de diensten van deze dynamische organisatie vindt u hier: www.dvtadvies.nl.