Privacyverklaring DVTadvies B.V.

 

Inleiding

Wij waarderen het vertrouwen dat onze klanten in DVTadvies B.V. stellen. Met het oog op dat vertrouwen respecteren wij de privacy van onze klanten bij de verwerking van hun persoonsgegevens in verband met hun gebruik van de website van DVTadvies / contraal.nl. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om onze dienstverlening te optimaliseren. Voor marketingdoeleinden zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de betreffende informatie en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

2. Wie is verantwoordelijk voor mijn persoonlijke gegevens?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door DVTadvies B.V.. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is DVTadvies. Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet verkocht aan derden.

3. Welke persoonlijke gegevens worden er opgeslagen?

Opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons verstrekt worden en gegevens over het bezoek aan onze online kanalen. U kunt hierbij denken aan:

 • Afname en levering van onze diensten: bij het afnemen van onze diensten worden de persoonsgegevens die u verstrekt door ons verwerkt. Bijvoorbeeld NAW-gegevens en financiële gegevens;
 • Het aanvragen van diensten via onze website door middel van bijvoorbeeld een offerte-aanvraag of contactformulier: de gegevens die u verstrekt bij het aanvragen van een dienst, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Gebruik van de website: de gegevens van het gebruik van de website zoals de bezochte pagina’s op de website van DVTadvies.
 • Uw contactgegevens worden opgeslagen als u ons contactformulier invul.
 • Voor sollicitanten: De volgende persoonsgegevens verwerken wij bij het insturen van uw sollicitatie:
  • voor- en achternaam;
  • adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, social media contactgegevens en eventuele andere contactgegevens;
  • geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, nationaliteit, geslacht;
  • pasfoto;
  • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding en werkervaring, motivatiebrief;
  • overige gegevens die u aan ons verstrekt.

4. Hoe worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

 • De gegevens kunnen gebruikt worden voor:
  informeren over nieuwe en / of gewijzigde diensten;
 • marketingdoeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven en gerichte aanbiedingen;
 • maken van analyses om onze dienstverlening en website te verbeteren;
 • samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling;
 • voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten.
 • De persoonsgegeven worden alleen binnen DVTadvies gebruikt en doorgegeven. De gegevens komen dus zeker niet buiten de EU.
 • sollicitanten: uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen voor een functie

5. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

DVTadvies bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt alleen wat noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is. Voor sollicitanten geldt, indien u akkoord gaat met onze voorwaarden, zullen uw gegevens 12 maanden bewaard worden. Indien u achteraf toch wil dat wij de gegevens voor die tijd verwijderen, kunt u dit schriftelijk aanvragen via asbest@dvtadvies.nl.

6. Wat zijn mijn rechten?

U heeft op ieder moment het recht om informatie op te vragen betreffende uw persoonlijke gegevens (kosteloos eenmaal per jaar). Mochten uw gegevens onjuist, incompleet of niet van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek tot wijziging/verwijdering indienen. Wanneer u uw gegevens wilt opvragen, verwijderen of wijzigen kunt u dit verzoek indienen via asbest@dvtadvies.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren, zoals openstaande schulden. Ook in geval van een klacht kunt u dit melden via asbest@dvtadvies.nl.

7. Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?

DVTadvies maakt gebruik van zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen, zoals bijvoorbeeld autorisaties voor beperkte groepen medewerkers, tevens gaan wij altijd vertrouwelijk om met persoonsgevoelige gegevens.

8. Het gebruik van cookies

DVTadvies maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina’s van onze website mee wordt gestuurd en door uw browser op uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het gebruiksgemak van de website negatief beïnvloeden. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer, mobiele telefoon of tablet opgeslagen worden. Raadpleeg voor verwijdering van cookies de handleiding van uw browser.

9. Cookies van derde partijen

DVTadvies maakt gebruik van cookies van derde partijen om statistieken te verzamelen voor analysetools, denk bijvoorbeeld aan LinkedIn. DVTadvies gebruikt deze diensten om inzichten te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

10. Wijzigingen in de privacyverklaring

De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

11. Contact

Met dit privacybeleid stellen we u op de hoogte over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan kunt u die per email stellen aan asbest@dvtadvies.nl.

 1.  
 1.