Risicobeoordeling NEN2991


De NEN 2991 is de norm voor een onderzoeksstrategie en wordt gehanteerd om objectief de risico’s met betrekking tot potentiële en actuele risico’s aangaande asbest in kaart te brengen.

Risicobeoordeling NEN2991

De NEN 2991 is de norm voor een onderzoeksstrategie en wordt gehanteerd om objectief de risico’s met betrekking tot potentiële en actuele risico’s aangaande asbest in kaart te brengen.

Op basis van de visuele inspectie kan vaak al een eerste uitspraak gedaan worden over het potentiële risico. Via ondersteuning van kleef-en luchtmonsters vormt dit een totaalbeeld qua aard en omvang. De opdrachtgever wordt door ons nauw betrokken in de aanpak en uitvoering van het NEN 2991 onderzoek.

Laboratorium

De kleefmonsters en filters van de luchtmetingen worden conform de NEN 2991 risicobeoordeling geanalyseerd door middel van elektronenmicroscopie. Contraa BV werkt in het kader van de onafhankelijkheid samen met diverse externe laboratoria. Met deze laboratoria hebben we afspraken gemaakt om, in geval van spoed/calamiteit, binnen enkele uren de genomen kleefmonsters en luchtfilters te analyseren. Het volledige onderzoek biedt duidelijk inzicht in het potentiële en actuele risico in uw gebouw. In het geval van een calamiteit kan samen met het asbestinventarisatierapport het asbest spoedig worden verwijderd.

Calamiteit

Tijdens werkzaamheden in een bouwwerk kan een situatie ontstaan waarbij niet-hechtgebonden asbesthoudende toepassingen worden beschadigd. Er wordt dan gesproken van een calamiteit. Dit kan een direct risico voor de gezondheid van bewoners of gebruikers van het pand opleveren. Deze risico’s kunnen niet in kaart worden gebracht met uitsluitend het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie. In dit geval wordt dringend geadviseerd om een risicobeoordeling conform NEN2991 uit te laten voeren.

Contraa zusterbedrijf van DVTadvies

Contraa BV is sinds 1 juli 2018 zusteronderneming van DVTadvies BV. Dit heeft grote voordelen voor u als klant. Wij kunnen u op een breder gebied ontzorgen en adviseren. DVTadvies is hét integrale advies- en inspectiebureau op het gebied van Duurzaamheid, Veiligheid en Technisch advies (DVT). Door als zusteronderneming te werken, kunnen wij onze dienstverlening nog verder optimaliseren. Meer over de diensten van deze dynamische organisatie vindt u hier: www.dvtadvies.nl.