Risicobeoordeling NEN 2991


De NEN 2991 is de norm voor een onderzoeksstrategie. Deze wordt gehanteerd om objectief de risico’s met betrekking tot potentiële en actuele risico’s aangaande asbest in kaart te brengen.

Risicobeoordeling NEN 2991

De NEN 2991 is de norm voor een onderzoeksstrategie. Deze wordt gehanteerd om objectief de risico’s met betrekking tot potentiële en actuele risico’s aangaande asbest in kaart te brengen.

Op basis van de visuele inspectie kun je vaak al een eerste uitspraak doen over het potentiële risico. Via ondersteuning van kleef- en luchtmonsters vormt dit een totaalbeeld qua aard en omvang. Wij betrekken de opdrachtgever nauw in de aanpak en uitvoering van het NEN 2991 onderzoek.

Laboratorium

De kleefmonsters en filters van de luchtmetingen worden conform de NEN 2991 risicobeoordeling geanalyseerd door middel van elektronenmicroscopie. DVTadvies BV werkt in het kader van de onafhankelijkheid samen met diverse externe laboratoria. Met deze laboratoria hebben we afspraken gemaakt om, in geval van spoed/calamiteit, binnen enkele uren de genomen kleefmonsters en luchtfilters te analyseren. Het volledige onderzoek biedt duidelijk inzicht in het potentiële en actuele risico in uw gebouw. In het geval van een calamiteit kan samen met het asbestinventarisatierapport het asbest spoedig worden verwijderd.

Calamiteit

Tijdens werkzaamheden in een bouwwerk kan een situatie ontstaan waarbij niet-hechtgebonden asbesthoudende toepassingen worden beschadigd. Dan spreekt men van een calamiteit. Dit kan een direct risico voor de gezondheid van bewoners of gebruikers van het pand opleveren. Deze risico’s kunnen niet in kaart worden gebracht met uitsluitend het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie. In dit geval is het dringende advies om een risicobeoordeling conform NEN 2991 uit te laten voeren.

DVTadvies

DVTadvies is hét integrale advies- en inspectiebureau op het gebied van Duurzaamheid, Veiligheid en Technisch advies (DVT). Wij leveren o.a. expertise op het gebied van asbest en asbestinventarisaties (voorheen als 'Contraa'), en daarnaast op een zeer breed scala aan gebieden. Meer over de diensten van onze dynamische organisatie vindt u hier: www.dvtadvies.nl.